چیلر سانتریفیوژ پایانه جنوب که به دلیل خرابی و عدم وجود قطعات آن از سرویس دهی خارج شده بود، صبح دیروز پس از انجام عملیات اورهال و بازسازی، راه اندازی شد. به …
ادامه مطلب